Testen van Levensmiddelen

Wij bieden een breed gamma diensten aan voor het testen van levensmiddelen, waaronder staalnames, labotesten, oppervlaktecontroles, verificatie van thermometers en apparatuur, controle van frituurolie, en apart hiervan advies gebaseerd op laboresultaten.

De testlabo’s voor levensmiddelen van NSF International

NSF heeft in Europa verscheidene geaccrediteerde laboratoria, elk met hun eigen expertise, waar levensmiddelen getest kunnen worden. NSF Erdmann Analytics GmbH, centraal gelegen in Europa, kan bedrijven bedienen in en rond Duitsland. We werken ook met externe, geaccrediteerde laboratoria, afhankelijk van de specifieke analyse-eisen, de geografische voetafdruk of nationale accreditatievereisten.

Naast microbiologische routineanalyses biedt NSF ook DNA-analyses, chemische analyses, apparatuuranalyse, enz. aan. Voor meer informatie, raadpleeg www.nsfinternational.de.

Advies op basis van laboresultaten

Om uw analyses optimaal te laten renderen, voorzien wij verschillende adviesniveaus om uw testprogramma zo juist mogelijk af te stellen.

Onze specialisten kunnen u helpen bij het opstellen van een analyseplan dat voldoet aan de geldende reglementering en gebruik maakt van criteria opgenomen in de nationale en Europese voedingswetgeving en -richtlijnen. Wij hebben ook heel wat expertise op het vlak van legionellacontrole in het hotelwezen en in vrijetijdsaccomodatie.

Wij interpreteren ook testresultaten, bepalen vermoedelijke oorzaken en vertalen uw laborapporten in concrete verbeteringsmaatregelen. Als laboresultaten uitwijzen dat de wettelijke limieten overschreden zijn, kunnen wij voor u aan de meldingsplicht voldoen en advies geven in verband met het eventueel terugroepen van producten of het nemen van andere maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te vrijwaren.

Wij kunnen ook optreden als woordvoerder of expert tijdens uw contact met officiële instanties zoals het Nationaal Voedselagentschap, het Ministerie van Volksgezondheid of andere overheidsinstanties, om u te ondersteunen tijdens het onderzoeksproces en om mogelijke schade veroorzaakt door afwijkende laborapporten te beperken.

Nationale bemonstering en tests

Via ons uitgebreide netwerk van eigen labo’s en bij partners, kunnen wij een hele reeks microbiologische, chemische of DNA-tests aanbieden, waaronder onderzoek op houdbaarheid en provocatietests.

Controles van oppervlakken en hygiëneprestaties

Iedere maand verzamelt ons team duizenden stalen van oppervlakken die wij intern analyseren. Het gebruik van dipslides blijkt een doeltreffende en kostenefficiënte manier om de hygiënische omstandigheden in een keuken of productie-eenheid te controleren. De resultaten van een oppervlakcontrole zijn binnen drie dagen na bemonstering beschikbaar. Deze methodiek van bemonstering en tests heeft uitsluitend een indicatieve waarde en wordt gebruikt om onmiddellijk maatregelen te nemen op het niveau van schoonmaak, ontsmetting- of afwasprestaties.

Wij voeren ook tests uit met uitstrijkjes die grondig geanalyseerd worden in de door ons geselecteerde laboratoria.

Thermometercontroles

Gedurende onze audits controleren wij ook thermometers om na te gaan of uw meetapparatuur correct werkt, bijgesteld of vervangen moet worden.

Controle van frituuroliekwaliteit en van apparatuur

In keukens en restaurantketens controleren wij de kwaliteit en temperatuur van frituurolie met geijkte, professionele meetapparatuur. Wij kunnen ook uw apparatuur voor het meten van de oliekwaliteit ijken (uitsluitend specifieke modellen) en bijstellen voor een correct en conform gebruik in het kader van uw HACCP-opvolging.

Neem contact op met een van onze experts:

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN