ВАШИЯТ КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Нашите услуги

NSF International е независима организация, стремяща се да бъде водещ световен доставчик на решения за управление на риска, свързан с общественото здраве и безопасност, като се грижи за интересите на всички заинтересовани страни, а именно обществото, бизнес общността и държавните агенции.

Под името NSF в Европа ние обслужваме секторите земеделие, търговия на дребно, производство на храни, хотелиерство и отдих, кетъринг и хранителни услуги, институции, производители на хранително оборудване и нехранителни съставки.

Ние сме напълно подготвени да бъдем вашият единствен доставчик на услуги по осигуряване на качество и безопасност на храните и потребителски инсайт в Европа.

НСФ Интернешънъл отбелязва 75 години, посветени на опазване и подобряване на човешкото здраве. Гледайте видеото, за да научите повече за създателите на НСФ, ранните години на организацията и нейното развитие през десетилетията до днес.

Услуги по Сектор

Кетъринг / Хранене
Кетъринг / Хранене

Услугите ни включват пълен набор от дейности по управление на качестовото, одитиране на Вашите доставчици и кухня, лабораторни тестове, обучения, маркетингови проучвания и проучвания на удовлетвореността.

Хотелиерство / Развлечения
Хотелиерство / Развлечения

NSF извършва одити по хигиена и качество, Легионела програми, проучвания на удовлетвореността и лабораторни услуги.

Хранително-вкусова Промишленост
Хранително-вкусова Промишленост

Предоставяме на прозиводителите пълен набор от услуги по време на жизнения цикъл на продукта, включително одити, лабораторни и сензорни анализи, валидиране на етикети, и експертиза относно хранителни стойности.

Търговия
Търговия

Консултираме търговци при избор на доставчици, при изготвянето на продуктови спецификации и валидиране на етикети, сензорни анализи, експертиза относно спазване на регулаторни изисквания, маркетингови проучвания, експертиза относно хранителни стойности и обработка на жалби.

Институции (B2i)
Институции (B2i)

NSF участва в широк спектър от дейности по програми за развитие, финансирани от големи публични и частни донори.

Оборудване За Преработка На Храни
Оборудване За Преработка На Храни

NSF предоставя най-широко приетите и надеждни сертификати и регистрационни програми за промишлено оборудване за преработка на храни, одобрени от здравни министерства, ресторантьори и спецификатори в целия свят.

Нехранителни Съставки
Нехранителни Съставки

NSF е единствената независима организация, която предлага регистрация на продукти от нехранителен характер като лубриканти, почистващи препарати и химикали за третиране на вода, употребявана при производство на храни и напитки.

Кетъринг / Хранене
Кетъринг / Хранене

Услугите ни включват пълен набор от дейности по управление на качестовото, одитиране на Вашите доставчици и кухня, лабораторни тестове, обучения, маркетингови проучвания и проучвания на удовлетвореността.

Хотелиерство / Развлечения
Хотелиерство / Развлечения

NSF извършва одити по хигиена и качество, Легионела програми, проучвания на удовлетвореността и лабораторни услуги.

Хранително-вкусова Промишленост
Хранително-вкусова Промишленост

Предоставяме на прозиводителите пълен набор от услуги по време на жизнения цикъл на продукта, включително одити, лабораторни и сензорни анализи, валидиране на етикети, и експертиза относно хранителни стойности.

Търговия
Търговия

Консултираме търговци при избор на доставчици, при изготвянето на продуктови спецификации и валидиране на етикети, сензорни анализи, експертиза относно спазване на регулаторни изисквания, маркетингови проучвания, експертиза относно хранителни стойности и обработка на жалби.

Институции (B2i)
Институции (B2i)

NSF участва в широк спектър от дейности по програми за развитие, финансирани от големи публични и частни донори.

Оборудване За Преработка На Храни
Оборудване За Преработка На Храни

NSF предоставя най-широко приетите и надеждни сертификати и регистрационни програми за промишлено оборудване за преработка на храни, одобрени от здравни министерства, ресторантьори и спецификатори в целия свят.

Нехранителни Съставки
Нехранителни Съставки

NSF е единствената независима организация, която предлага регистрация на продукти от нехранителен характер като лубриканти, почистващи препарати и химикали за третиране на вода, употребявана при производство на храни и напитки.

NSF в Европа

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене